• باید به پای اسم قشنگت بلند شد

  شوخی که نیست
  صحبت سلطان عالم است

  اول صبح سلام بر قطب عالم امکان
  حضرت صاحب الزمان

  💐سبک زندگی👇
  t.me/joinchat/AAAAAD5kDLJvvwzMkuPc7g

  مشاهده لینک تلگرام پست

  1

2016 © All Rights Reserved