• مجله هوش و سرگرمی هویج


    به گزارش ISAPS ایران در رده 15ام کشورهای با عمل جراحی بالا دردنیاست! جراحی های لیپوساکشن، بینی وسینه محبوبترین جراحی های ایران هستند!

    آمریکا،برزیل،ژاپن،ایتالیا ومکزیک اول تا پنجمند..

    🆔 @Havij 🥕

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,001

2016 © All Rights Reserved