• 💕💕

  با کودکی که موقع رفتن به مهدکودک مقاومت و گریه می کند چه کنیم؟

  شما کودکتان را در مهد بگذارید و به منزل برگردید و بر اساس واکنش او تصمیم گیری کنید.؛

  واکنش اول:
  ابتدا گریه میکرد و بعد از جدایی از شما آرام شد و موقع برگشت از مهد او را خوشحال و نرمال دیدید این حالت لجبازی است و بایستی بدون توجه به گریه هایش او را به محیط آموزشی بفرستید و این مسئله بدلیل حمایت یکی از والدین از گریه های کودک است.

  واکنش دوم:
  اگر بعد از جدایی از شما باز هم گریه کرد و از محیط آموزشی نیز با شما تماس گرفتند که هنوز ناآرامی می کند و موقع بازگشت نیز گریه میکرد و پرخاشگری میکرد نشانه اضطراب اوست و بهتر است 2-3 ماه صبر کنید و مجدد اقدام کنید و از روش حساسيت زدايي منظم استفاده كنيد : با كمك يك روانشناس ,كودك رو از مراقب اوليه مرحله به مرحله دور كنيد.در اين حالت متخصص، روي اضطراب جدايي كودك كار می کند

  مشاهده لینک تلگرام پست

  7,039

2016 © All Rights Reserved