• 🌪 طوفان عظیم و بی‌رحم فلورانس در آمریکا؛ تخلیه فوری صدها هزار نفر در سواحل کارولینا


    @Kafiha

    مشاهده لینک تلگرام پست

    69,233

2016 © All Rights Reserved