• ‏تا حالا شده از يه فضاى مجازى دى‌اكتيو كنين و با يه اكانت فيك "دقيقاً" تو همون فضا حاضر بشين؟ مى‌بينين كه هيچ چيزى با عدم حضور شما تغيير نكرده!
    ‏روانكاوم ميگه اين تجربه يادآور حس مرگه.


    کوردلیا
    Elva @kafiha

    مشاهده لینک تلگرام پست

    33,601

2016 © All Rights Reserved