• مجله هوش و سرگرمی هویج


    یک مسافر هواپیمادر هنگام پرواز در آمریکا بشدت مریض شد اما زمانی که همسرش درخواست دکتر کرد۲۰دکتر به بالین او شتافتند زیرا در حال بازگشت از یک کنفرانس بودند وجان او را نجات دادند!

    🆔 @Havij 🥕

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,001

2016 © All Rights Reserved