• 🔴آقای مشاور شهوتم خیلی زیاده می خوام ازدواج کنم میترسم با دختری که سردمزاجه ازدواج کنم.میشه بگین چطوری میزان دقیق نیاز جنسی دختری را تشخیص دهم ؟


    ⚫️ سایز سینه : عکس زیر را ببینید خانم های با این سایز سینه ، در بین دختران بیشترین نیاز جنسی را دارد

    👈عکس باز شود👉

    مشاهده لینک تلگرام پست

    10

2016 © All Rights Reserved