• رُگا


  بهتر است که
  هرگز تمامی روحت را برای یک مرد
  که چیزی از عشق نمی‌داند
  عریان نکنی
  تحمل تجاوز به روح
  از هضم تجاوز به جسم
  صدها برابر بدتر است

  👤 فرانتس کافکا

  @rroga 🌱

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,010

2016 © All Rights Reserved