• بهتر است که
  هرگز تمامی روحت را برای یک مرد
  که چیزی از عشق نمی‌داند
  عریان نکنی
  تحمل تجاوز به روح
  از هضم تجاوز به جسم
  صدها برابر بدتر است

  👤 فرانتس کافکا

  @rroga 🌱

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,010

2016 © All Rights Reserved