• ⚪️حاجیلو: در حال قوی‌تر کردن زبانم هستم

  🔹ما به این برد نیاز داشتیم. ما باید سه امتیاز دیدار برابر ذوب آهن را نیز به دست می آوردیم اما این اتفاق نیفتادو آنقدری که ما به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتیم تراکتوری ها نداشتند.

  🔹در حال حاضر هم کلاس زبان می روم و مشغول قوی کردن زبان انگلیسی ام هستم. من سال 56 من ورودی دانشگاه تربیت معلم بودم و چهار واحد هم پاس کردم.

  🔹کار بزرگی که آقای شفر کرد این است که قبل از آنکه برای بازیکنان معلم باشد پدر است و همین موضوع همدلی بین بازیکنان ایجاد کرده است.

  🆔 @EsteghlalPage

  مشاهده لینک تلگرام پست

  89,438

2016 © All Rights Reserved