• اگه با دیدن این‌ گیف عصبی میشید باید گفت که آستانه آرامش شما پایینه...
    و وسواس فکری دارید...

    @rroga 🌱

    مشاهده لینک تلگرام پست

    2,015

2016 © All Rights Reserved