• شکایت از سعید طوسی در ترکیه

  پدر یکی از قربانیان:
  🔹شده زندگی ام را بفروشم، دنبال احقاق حقوق فرزندم خواهم رفت
  🔹فرزندان ما بچه‌های قرآنی و مذهبی هستند
  🔹اين اتفاق روان آنها را رنجانده و هنوز فرزندم که حالا حدود ۲۰ سال دارد، کماکان تحت نظر روان‌شناس است و بايد دارو مصرف کند /شرق #حوادث
  ✅ @Khabar_Fouri

  مشاهده لینک تلگرام پست

  306,762

2016 © All Rights Reserved