• مجله هنرى ژوان


    @zhuanchannel
    یک هیئت عزاداری در یوسف آباد تمام هزینه‌های مربوط به برگزاری و برپایی مراسم عزاداری، تکیه و پذیرایی و … را صرف کمک و یاری رسانی به یک منطقه محروم کرده ❤️
    عکس:توحید

    مشاهده لینک تلگرام پست

    26,289

2016 © All Rights Reserved