• بِـدَنديد=بدانيد+بخنديد و ...


  این خواسته‌ ما نبوده که با انسان‌های اشتباهی ادامه زندگی خود را سپری کنیم...

  خواسته سرنوشت بوده است...

  http://telegram.me/joinchat/BOWI_TucXgZrnwUyV91X0A

  @bedandid

  مشاهده لینک تلگرام پست

  73,547

2016 © All Rights Reserved