• کانال شعروادب


  #دعا
  #شب_جمعه

  هر کس در شب جمعه ده مرتبه این دعا را بخواند.🌹

  در نامه عمل او هزار هزار حسنه نوشته شود و هزار هزار سیئه محو شود و در بهشت برایش هزار هزار درجه و جنات نویسند.
  💙 @Todelii 👈بیااینجا

  مشاهده لینک تلگرام پست

  1,001

2016 © All Rights Reserved