• 💐
  آدمهای زیبا و دوست داشتنی، بصورت تصادفی بوجود نمی آیند
  .
  زیباترین و دوست داشتنی ترین انسانهایی که می شناسیم، آنهایی هستند که با شکست آشنا شده اند.

  آنهایی که رنج را تجربه کرده اند.
  آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده اند. آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار، دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده اند.

  این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می فهمند. آنرا به شکل متفاوتی تحسین می کنند. ونیز به شکل متفاوتی حس می کنند.
  به همین دلیل، آرامتر می شوند.

  "وین والتر دایر"
  
  💐سبک زندگی👇
  t.me/joinchat/AAAAAD5kDLJvvwzMkuPc7g
  ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,018

2016 © All Rights Reserved