• هر دو صحنه در یک محوطه، با زاویه دید یکسان داور، یکیش برخورد اتفاق میفته و داور میبینه و پنالتی نمیگیره
    و دومی برخورد اتفاق نمیفته و داور میبینه و پنالتی میگیره

    فوتبال دیگه ورزش نیست

    🔴 @Perspolis

    مشاهده لینک تلگرام پست

    52,050

2016 © All Rights Reserved