• جالبـــــه بدونید که 🤔

  👈کاهو خواب آور است!
  👈کاهو با سکنجبین اشتها آور است
  👈کاهو به تنهایی اشتها را کم میکند!
  👈کاهو 3 برابر پرتقال ویتامینC دارد!
  👈کاهو 2برابر هویج ویتامینA دارد!

  🇨 hannel ➣ @NiazCom_ir ™

  مشاهده لینک تلگرام پست

  21,001

2016 © All Rights Reserved