• ‏اگر حقوق متوسط یک کارگر رو دو میلیون تومان در نظر بگیریم با ۹میلیارد دلاری که هاپولی شده می‌شده به ۳.۷۵۰.۰۰۰ کارگر برای یک‌سال بدون دغدغه حقوق داد!

    حقوق یک سال سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار کارگر یهو غیب شده

    Join → @Aparat_Tv 📺

    مشاهده لینک تلگرام پست

    54,453

2016 © All Rights Reserved