• کانال گیزمیز 💯


    ‏نصف قشنگی دنیا زمانی از بین میره که دیگه مادربزرگ نداری😞

    مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها برکت خونه‌ هستند، قدرشون رو بدونیم، قبل از اینکه دیر شه🙏❣️

    🆔 @GizmizTel 💯

    مشاهده لینک تلگرام پست

    74,872

2016 © All Rights Reserved