• باكلاس باشيم


  #مادر_باكلاس

  هرگز به کسی ( دکتر، پلیس، نگهبان، فروشنده، صاحب‌خانه) نگویید ؛ بچهٔ من را دعوا کن تا حرف‌شنوی داشته باشد!!

  این جمله یعنی:
  من به عنوان والد؛ از عهده تربیت فرزندم بر نمی‌آیم

  مشاهده لینک تلگرام پست

  8,064

2016 © All Rights Reserved