• #مادر_باكلاس

    هرگز به کسی ( دکتر، پلیس، نگهبان، فروشنده، صاحب‌خانه) نگویید ؛ بچهٔ من را دعوا کن تا حرف‌شنوی داشته باشد!!

    این جمله یعنی:
    من به عنوان والد؛ از عهده تربیت فرزندم بر نمی‌آیم

    مشاهده لینک تلگرام پست

    8,064

2016 © All Rights Reserved