• کانال گیزمیز 💯


    عادت کردیم جنگو با جدا شدن لیلی و مجنون‌های هالیوود ببینیم

    عجب تصویر محشری! این میزان خم شدن پسر و تا اون حد بلند شدن پای مادر برای رسیدن به معشوق، چطور میشه این زیبایی رو توصیف کرد؟

    🆔 @GizmizTel 💯

    مشاهده لینک تلگرام پست

    5,001

2016 © All Rights Reserved