• اونجا که «داریوش» میگه:
  اینجا به جز دوری تو، چیزی به من نزدیک نیس؛
  به زیبایی تمام وضعیت من و پول رو روایت میکنه!!  بزمجه
  Elva @kafiha

  مشاهده لینک تلگرام پست

  21,211

2016 © All Rights Reserved