• ظاهرا دنیا به دو دسته
  آدمای خوب و بد تقسیم میشه
  خوبها شب ها راحت تر میخوابن
  و بدها روزاشون رو جالب تر میگذرونن
  😂😂😂😂😂🤔
  شما تو كدوم دسته اين؟؟؟

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2

2016 © All Rights Reserved