• بِـدَنديد=بدانيد+بخنديد و ...


    💢 کیفیت هوای تهران با شاخص 126 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

    http://telegram.me/joinchat/BOWI_TucXgZrnwUyV91X0A

    @bedandid

    مشاهده لینک تلگرام پست

    67,400

2016 © All Rights Reserved