• شوهرم شبا مثل ببر بنگال میشه وقتی آرایشامومیبینه😉😂

    اولا زیاد بلد نبودم توخونه بخودم برسمو رابطم روز بروز باشوهرم سردتر و تکراری ترمیشد😢آرایش میکردم هیچ تغییری نمیکردم!بلد نبودم لباسای جذاب که مردا دوست دارنو بپوشم🙄حرفای شوهرکش اصلا بلد نبودم🙊شوهرمم همش میکوبید سرمو میگفت مردمم زن گرفتن مام زن گرفتیم مثله مجسمه ی ابوالهوله😩خودمم کلی خجالت میکشیدم ازین حرفش اما چیکار میکردم بلدنبودم😢همه چیز کسل کننده بود تااینکه یروز جاریه بلاگرفتم اومد و لینک یه کانالو بهم داد و گفت بیا کلی ارایش و ترفند شوهرکشی یاد میده😉اولش جلو جاریم خودمو زدم به بی خیالی و گفتم نیازی ندارم ولی تا رفتن هجوم بردم رو گوشیو تند وتند شروع کردم خوندن مطلباش😈😂وای معلوم بود که ادمین این کانال یه زن زرنگه چه چیزایی که توکانالش به خانما یاد نداده الان شوهرم میمیرههههه واسم😎🙈بشماام میدم لینکشه عالیههههه😌👇
    http://telegram.me/joinchat/BFl4PkBkWri4MGoI9Ix-Dg

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,564

2016 © All Rights Reserved