• ✍💎
  (وقتی چترت خداست)
  بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد
  (وقتی دلت با خداست)
  بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند
  (وقتی توکلت با خداست)
  بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند
  (وقتی امیدت با خداست)
  بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند
  (وقتی یارت خداست)
  بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند
  (همیشه با خدا بمان )
  چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست
  چتر خدا بالای سر زندگیتون دوستان مهربانم

  💟 @asrare_movafaghiyat

  مشاهده لینک تلگرام پست

  7,036

2016 © All Rights Reserved