• ❌اگر زیر ۱۸ سال هستید این متن را نخوانید❌

  به اتاق تزئین شده نگاه کردم ...
  گیتی خانم گفت
  - دخترا کمکت کنن لباس عروستو در بیاری؟
  قبل از اینکه من چیزی بگم امیر جواب داد
  - نه ... خودم کمکش میکنم
  با این حرفش دختر ها آروم و ریز خندیدن و سر تا پام داغ شد . گیتی خانم هم با لبخند معنی داری سر تکون داد و گفت
  - باشه... چیزی خواستین یه خدمتکار پشت در اتاقتون ...
  امیر حرف مادرشو قطع کردو گفت
  - اونم بفرست بره ... این طبقه کلا میخوام خالی باشه امشب ...
  اینبار کسی نخندید و همه نگران به من نگاه کردن ...

  https://telegram.me/joinchat/AAAAAEQnyiwWxmPdBKip4w
  #مردی_وحشی_که_تنهاراه_تخلیه_شدنش_خشونته_بانقشه_قبلی_بامهساسوری_ازدواج_میکنه_اماهیچ_چیزسوری_نیست_انتقامی_دردناک❌
  https://telegram.me/joinchat/AAAAAEQnyiwWxmPdBKip4w
  ❌داستانی از جنس هوس و انتقام برای خواندن ادامه متن کلیک کنید❌

  مشاهده لینک تلگرام پست

  12,880

2016 © All Rights Reserved