• پیش از آفتاب که برمی‌خیزی،
  انگار پیش از خلقت برخاسته‌ای
  و هر روز شاهد مجدد این تحول روزانه بود،
  از تاریکی به روشنایی ،
  از خواب به بیداری
  از سکون به حرکت‌...

  و امروز صبح چنان حالی داشتم
  که به همه سلام می‌کردم...

  👤جلال آل احمد

  @rroga 🌱

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,019

2016 © All Rights Reserved