• خوشبختى حوصله‌ی آدم رو سر ميبره؛ واسه همينه كه آخر قصه‌ها مياد و با اومدنش قصه‌ی ما به سر میر‌سه اما بدبختى پرهيجانه، اصلا خود زندگيه كه هزار هزارتا قصه ميشه ازش ساخت.


    khoondamagh
    Natali @kafiha

    مشاهده لینک تلگرام پست

    24,241

2016 © All Rights Reserved