• رُگا


  مادرم می‌گفت : عاشقی یک شب است ،
  و پشیمانی هزار شب !
  اما هزار شب است ،
  پشیمانم، که چرا یک شب عاشقی نکردم !

  👤 دکتر شریعتی

  @rroga 🌱

  مشاهده لینک تلگرام پست

  7,123

2016 © All Rights Reserved