• سرمربی راه‌آهن به صورت شفاهی استعفا کرد

    مدیرعامل باشگاه راه‌آهن تهران در مورد خبر استعفای فرشید استحقاری گفت: سرمربی ما به صورت شفاهی استعفا کرده و هیچ استعفای کتبی به دست من نرسیده است. ظاهرا او به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی که داشته استعفا کرده است.

    @Varzeshstand

    مشاهده لینک تلگرام پست

    30,408

2016 © All Rights Reserved