• 🔺امضای اولین قرارداد نفتی بعد از خروج آمریکا از برجام

    🔹 نخستین موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس انگلیس امضا شد./ایرنا

    @akharinkhabar

    مشاهده لینک تلگرام پست

    4,002

2016 © All Rights Reserved