• در این عصر زیبا
  بهترین آرزویی
  که میتونم براتون
  داشته باشم اینه که
  خدا انقدر عاشقانه نگاهتون
  کنه که حس کنین
  مهم ترین و خوشبخت ترین
  موجود کائنات هستین.
  عصرتون بخیر 🍹

  💟 @asrare_movafaghiyat

  مشاهده لینک تلگرام پست

  6,035

2016 © All Rights Reserved