• 🔹 #صاحبین_بار
  حتما ویدئو بالا را ببینید. ☝️

  خوشحالیم که بخشی از مشکلات
  حمل و نقلی کشور برطرف شد. 💪

  بفرستید برای صاحبین بار 🚚

  ارتباط بدون واسطه و هوشمند با
  رانندگان 🤝

  📎 jadeh.co/barbari.apk

  مشاهده لینک تلگرام پست

  71,842

2016 © All Rights Reserved