• این دختربچه زیبای ژاپنی از زمان به دنیا اومدن پرمو بود و بعد از شش ماه رشد موهاش به حدی رسید که میبینید.

    ما هم ویتامین میخوریم سرمون پرمو بشه، سیبیلامون پرپشت میشه :)))

    @Ajibvalivaghaei

    مشاهده لینک تلگرام پست

    17,067

2016 © All Rights Reserved