• ماه رمضان شد، مي و ميخانه برافتاد
  عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

  افطار به مي كرد برم پير خرابات
  گفتم كه تو را روزه به برگ و ثمر افتاد

  با باده وضو گير كه در مذهب رندان
  در حضرت حق اين عملت بارور افتاد

  امام خمینی(ره)

  🌙 فرا رسیدن ماه رمضان گرامی باد

  مشاهده لینک تلگرام پست

  84,721

2016 © All Rights Reserved