• 🔞شوهرم با همکارش رابطه داشته! #واقعی😔

    3 اردیبهشت 1397 با همسرم ازدواج کردم.نگار همیشه موقع هم بستر شدن میترسید.خیلی اعصابم خورد میشد و از اتاق خواب میامدم بیرون.یک شب خواب بودم صدای زشتی از اتاق خوابی که نگار خواب بود میومد.بله دنیا دور سرم خراب شد.برای انتقام ازش چیزی نگفتم دوربینی در اتاق خواب قرار دادم تا راز ترس همبستر نشدن نگار بفهمم آن شب خارج اتاق خواب خوابیدم و فردای آن روز دوربین رو چک کردم.همه چيز خوب بود تا در ساعت ۴:٢٥ دقيقه صبح .... 😱

    ⛔️ادامه داستان 👈 باز شــــــــــود

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,588

2016 © All Rights Reserved