• می‌خواهم به یادِ من باشی،
    اگر تو به یادِ من باشی، عینِ خیالم نیست که همه فراموشم کنند!

    👤 هاروکی موراکامی

    @rroga 🌱

    مشاهده لینک تلگرام پست

    2,011

2016 © All Rights Reserved