• توی آسانسورای دانشگاه صنعتی شریف به خاطر اینکه دانشجوها کارای ناشایست انجام ندن، داخل آسانسور دوربین گذاشتن و نمایشگرشم جاییه که همه میتونن ببینن اون داخل چه خبره 😁

    @rroga 🌱

    مشاهده لینک تلگرام پست

    6,081

2016 © All Rights Reserved