• عجیب ولی واقعی


    خوش شانس یعنی این کودک یمنی که درپرواز جده به نیویورک برفراز ایرلند متولد شد.
    سه کشور ایرلند، انگلیس وﺍمریکا پیشنهاﺩ تابعیت بهش دادن وشرکت پرواﺯی پرواز مجانی تا آخر عمر بهش داﺩه👌

    @Ajibvalivaghaei

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,001

2016 © All Rights Reserved