• کانال گیزمیز 💯


    «خان بابا پاکستانی» مرد 24 ساله و 440 کیلویی روزانه 4 مرغ و 36 تخم مرغ و 5 لیتر شیر میخورد تا وزن خود را به 500 کیلو برساند و رکوردشکنی کند!

    🆔 @GizmizTel 💯

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,115,218

2016 © All Rights Reserved