• 🔸رئیس جمهور استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت و مهندس محمد اسلامی و دکتر رضا رحمانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد./ایران
    #سیاست
    @KhabarOnline_IR

    مشاهده لینک تلگرام پست

    8,137

2016 © All Rights Reserved