• جهان قدیم


    محمد ابراهیم خان صدیق خلوت از درباریانی بود که همیشه چرت میزد و به او لقب "چرتی" داده بودند. روزی وسط مهمانی خوابش برد و ناصرالدین شاه دستور داد که این عکس را از او بگیرند!

    @Jahane_Ghadim1

    مشاهده لینک تلگرام پست

    3,039

2016 © All Rights Reserved