• رفتارهایی كه اگر 21 روز انجام دهید و به آن عادت کنید در زندگیتان معجزه میکند:

  با ملايمت سخن بگوئيد
  عمیق نفس بكشيد
  شیک لباس بپوشيد
  صبورانه كار كنيد.
  مودبانه رفتار كنيد
  همواره مقداری پس انداز كنيد
  عاقلانه غذا بخوريد
  کافی بخوابيد
  جسورعمل كنيد
  خلاق بينديشيد
  صادقانه عشق بورزید
  هوشمندانه خرج كنيد

  💟 @asrare_movafaghiyat

  مشاهده لینک تلگرام پست

  8,038

2016 © All Rights Reserved