• 💐
  ⇩۶ کلید طلایی🔑⇩


  ⛔دلی را نشکن؛
  شاید←خانه خدا باشد.

  ⛔کسی راتحقیر مکن؛
  شاید←محبوب خدا باشد.

  ⛔از هيچ عبادتي دریغ مکن؛
  شاید←کلید رضايت الله باشد.

  ⛔سر نماز اول وقت حاضر شو؛
  شاید←آخرین دیدارت با خدا باشد.

  ⛔هيچ گناهي را كوچك ندان؛
  شايد←خشم خدا در آن باشد.

  ⛔ازهیچ غمی ناله نکن؛
  شاید←امتحانی ازسوی خدا باشد

  💐سبک زندگی👇
  t.me/joinchat/AAAAAD5kDLJvvwzMkuPc7g

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,013

2016 © All Rights Reserved