• پنجشنبه‌ها،

    شاخه گلی بفرستيم

    برای تمام آنهايی که يادشان هميشه با ماست اما جایشان بين ما خاليست؛

    هدیه به روح درگذشتگان، پدر و مادران آسمانی بخوانیم فاتحه و صلوات🌸🙏

    مشاهده لینک تلگرام پست

    6,066

2016 © All Rights Reserved