• 🌹براي نذر كردن حتما نبايد خيلي هزينه كنيم
  هیچ وقت فکر کرده اید که میتوان تعریف نذر کردن را تغییر داد!

  مثلا بجای پول ....
  می توانید برای مدت معین هیچ چیز را دور نریزید و حتی خرده نان را هم برای گنجشک ها بریزید.

  می توانید نذر کنید تا یک ماه هیچ جا آشغال نریزید و اگر کسی ریخت آن را بردارید و آن را در سطل زباله بریزید.

  میتوانید نذر کنید تا چهل روز آب به اندازه نیاز مصرف کنید.

  می توانید نذر کنید تا چهل روز ریا نکنید. از کارتان نزنید. دروغ نگید.

  میتوانید نذر کنید تا چهل روز به کسی تعارف بی جا نکنید. راجع به زندگی خصوصی دیگران پرس و جو نکنید.

  میتوانید نذر کنید تا چهل روز با واقعیت ها زندگی کنید. مثلا تا زمانیکه از صحت چیزی مطمین نیستید آن را پخش نکنید. یا برای کسی تعریف نکنید.

  میتوانید نذر کنید تا چهل روز چراغ اضافی را خاموش کنید.

  می توانید نذر کنید یک هسته میوه کنار خیابان بکارید و تا سبز شدن آن، از او نگهداری کنید.

  نذز کردن فقط قیمه و مرغ بخاطر چشم و هم چشمی نیست .

  می توان نذر کرد..انسان بودن را...

  و اگر این متن رو نشر بدي آدمهاي بيشتري مي تونن انسان بودن رو نذر كنن ♥️

  💐سبک زندگی👇
  t.me/joinchat/AAAAAD5kDLJvvwzMkuPc7g

  مشاهده لینک تلگرام پست

  3

2016 © All Rights Reserved