• 💕💕

  به فرزندان تان آموزش دهید :

  زمانی که درخواستی دارد بگويد لطفا
  زمانی که چيزی دريافت كرد بگويد متشكرم
  زمانی که کسی وارد اتاقش می شود به احترام او ،سرگرمی های الكترونیکی اش را كنار بگذارد
  زمانی که با دیگران صحبت می كند به چشم های آنها نگاه كند
  صبر كند صحبت ديگران تمام شود ، بعد شروع به صحبت كند.

  قبل از هر نوع آموزش مستقیم ، الگوی او باشید .

  کودکان از دیدن ، ۹ برابر بیشتر از شنیدن می آموزند .


  🆔 t.me/joinchat/BjUpPTuj2ku4C4bcMgb8xA

  مشاهده لینک تلگرام پست

  96,057

2016 © All Rights Reserved