• هواداران پرسپولیس


    سوپرجام در ۳ فصل اخیر در تقویم سازمان لیگ قرار گرفته همانطور که همه جای دنیا اینگونه است

    در صورت انصراف استقلال این بازی باید ۰-۳ و جام قهرمانی به پرسپولیس اهدا شود

    🔴 @Perspolis

    مشاهده لینک تلگرام پست

    18,015

2016 © All Rights Reserved