• کاف


  هرصبح یک روز جدید در انتظارماست انسانها میگویندکه اگر خوش شانس باشی بهتراست اما من ترجیح میدهم که هوشیار باشم چرا که وقتی شانس بسراغم بیاید از دستش نخواهم داد

  📚پیرمرد ودریا
  👤همینگوی

  ClovE @kafiha

  مشاهده لینک تلگرام پست

  14,301

2016 © All Rights Reserved